Strona główna W górę

Raport 2017
Bezdomni zagrożeniem? Raport 2017 Zrozumieć seniora RODO przeszkadza

 

Strona główna
W górę

Nasze sprawy


Informacja o sytuacji osób starszych za rok 2017

Tworzona co roku, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz.U. poz. 1705), Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce stanowi diagnozę aktualnej sytuacji, oczekiwań i potrzeb polskich seniorów oraz ocenę realizowanej polityki społecznej wobec osób starszych na poziomie centralnym i regionalnym.

29.06.2019


Informacja o sytuacji osób starszych za rok 2015 stanowiła pierwszą, historyczną diagnozę stanu realizacji polityki społecznej wobec osób starszych. W kolejnej Informacji główny nacisk został położony na działania podejmowane na poziomie regionów, natomiast w niniejszej, trzeciej już Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce należy zwrócić uwagę na rozwój ośrodków wsparcia dziennego dla seniorów, czyli placówek ,,Senior+”.


Niniejsza informacja stanowi zapis działań realizowanych w ramach ww. polityki oraz diagnozę sytuacji osób starszych mieszkających w Polsce w roku 2017. Dokument składa się z trzech części. W pierwszej z nich zawarto informacje dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej osób starszych w Polsce. Część II poświęcona jest działaniom podejmowanym w ramach realizowanej polityki społecznej wobec osób starszych. Natomiast ostatnią część stanowią wnioski i rekomendacje dotyczące dalszych działań mających przyczynić się do poprawy jakości oraz poziomu życia osób starszych.


Niniejsze opracowanie zawiera informację o osobach starszych przygotowaną w oparciu o najnowsze dostępne wyniki badań oraz dane udostępnione przez poszczególnych ministrów, centralne organy administracji publicznej, wojewodów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających w obszarze polityki społecznej wobec osób starszych.

Informacja o sytuacji osób starszych za 2017 (pdf)

Informacja pochodzi ze strony www.senior.gov.pl

Poniżej strona tytułowa, spis treści i wprowadzenie:

 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z:
Tymczasowa Rada OPOS
38-450 Dukla, ul. Łąki 1 skrytka pocztowa nr 9
Tel.: +48 13 43 171 62; +48 669 654 169
Faks: +48 13 43 171 62
Internet: otomy-seniorzy@wp.pl

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2019 Tymczasowa Rada OPOS
Ostatnia modyfikacja: 30 czerwca 2019