Strona główna

 

Strona główna
Nasze sprawy
Aktualności
OPOS
Dobre praktyki
Fotorelacje
Informacje
RDPP

Witamy w portalu

Oto MY - Seniorzy!

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Senioralnych - tak może się nazywać organizacja zrzeszająca organizacje działające na rzecz seniorów i wśród seniorów. Najczęściej organizacje realizują obie te funkcje naraz więc dla ułatwienia nazewnictwa operować będziemy tu nazwą ORGANIZACJE SENIORALNE

Jest wiele organizacji senioralnych o charakterze ogólnopolskim. Każda z nich działa jednak albo w wybranym obszarze (Uniwersytety Trzeciego Wieku) albo wśród i dla wybranej grupy seniorów (Związek Emerytów i Rencistów). Brak jest organizacji reprezentującej wszystkie organizacje senioralne bez względu na wielkość, obszar i tematyką działania czy też grupę odbiorców senioralnych.

W gronie Rady Działalności Pożytku Publicznego powstał pomysł, aby zainicjować takie działanie. Powołano Zespół do spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych a jako jedno z głównych zadań wyznaczono mu "Wspieranie prac nad powołaniem ogólnopolskiego porozumienia organizacji senioralnych, wymiana doświadczeń z odpowiednimi instytucjami w kraju i za granicą".

Powstanie naszego Portalu jest jednym z efektów działań podjętych przez Przewodniczącą Zespołu Mirosławę Widurek.


Nasze cele

Portal Oto MY - Seniorzy! ma służyć:

  •  wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami senioralnymi;

  •  prezentacji dobrych praktyk organizacji senioralnych;

  •  pomocy prawnej, organizacyjne, informacyjnej dla organizacji senioralnych;

  •  indywidualnej pomocy seniorom w rozwiązywaniu ich doraźnych problemów;

  •  wspieraniu działań zmierzających do utworzenia OPOS'u;

  •  promocji aktywnej partycypacji osób starszych w ramach dialogu obywatelskiego;

  •  promocji budowania więzi międzypokoleniowych.


Profil Portalu - do kogo chcemy dotrzeć?

  • Chcemy pomagać Organizacjom senioralnym

  • Pragniemy pomagać wszystkim seniorom

  • Będziemy wspierać wszystkich, którzy podjęli się trudu pracy na rzecz seniorów i w środowiskach senioralnych


Informacje kontaktowe

Telefon
+48 13 43 171 62; +48 669 654 169
Faks
+48 13 43 171 62
Adres pocztowy
38-450 Dukla, ul. Łąki 1 skrytka pocztowa nr 9
Poczta elektroniczna
Informacje ogólne: otomy-seniorzy@wp.pl
Webmaster: mwidurek@onet.eu

 

[ Strona główna ] Nasze sprawy ] Aktualności ] OPOS ] Dobre praktyki ] Fotorelacje ] Informacje ] RDPP ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2019 Tymczasowa Rada OPOS
Ostatnia modyfikacja: 30 czerwca 2019