Strona główna

Dobre praktyki
Nasze sprawy Aktualności OPOS Dobre praktyki Fotorelacje Informacje RDPP

 

Strona główna
Bezpieczni 60+
CAM "Nowolipie"
Bezpieczny i aktywny senior
Głos Seniora
Damy Radę

Tu będziemy prezentować

Organizacje Senioralne

Bezpieczni 60+

Zadanie polega na zorganizowaniu akcji informacyjno-edukacyjnej mającej na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości i pomoc pokrzywdzonym. W ramach zadania przygotujemy i udostępnimy adresatom zróżnicowane publikacje i wydawnictwa związane z prawami osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zapobieganiem przyczynom przestępczości. Więcej...

 
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Głównym celem Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” jest inicjowanie i wzmacnianie dialogu między różnymi pokoleniami warszawiaków. Centrum jest otwarte na wszelkie działania i inicjatywy współtworzone przez mieszkańców Warszawy, zarówno tych skupionych w organizacjach pozarządowych jak i działających indywidualnie. Więcej...

Bezpieczny i aktywny senior

Celem głównym kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane z osobami starszymi pozwoli na wzmocnienie tradycyjnego, społecznie i kulturowo uwarunkowanego, opartego na rodzinnych wartościach obrazu osób starszych w społeczeństwie. Osiągniecie zaplanowanych celów Kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” pozwoli na wzmocnienie tradycyjnej roli osób starszych w rodzinie i społeczeństwie jako osób kształtujących tożsamość rodzinną, regionalną i narodową, przekazujących historię swego życia, podtrzymujących kulturę, przyczyniających się do realizacji zadań rodziny. Więcej...

Głos Seniora

Stowarzyszenie Manko skupia się na działalności proseniorskiej. Organizuje szkolenia i warsztaty dla osób 60+ z różnych części kraju. Wydaje magazyny „Głos Seniora”, „Europejski Głos Seniora” i „Rzeszowski Głos Seniora” oraz Ogólnopolską Kartę Seniora, dzięki której edukuje seniorów z zakresu ekonomii, a przedsiębiorców w zakresie srebrnej gospodarki. Ogólnopolską Kartą Seniora posługuję się już ponad 150 tysięcy Seniorów, a honoruje ponad 1200 firm w całej Polsce. Ponad to stworzyliśmy Program Gmina Przyjazna Seniorom, do którego należy już 80 gmin i miast w całej Polsce. Do pro-seniorskich inicjatyw należą też m.in. Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie oraz Dni Zdrowia Seniora, które organizuje w wielu miastach partnerskich w Polsce. Więcej...

Damy radę

Program „Damy Radę” to kompleksowe wsparcie dla osób, które na co dzień opiekują się osobą niesamodzielną, przewlekle chorą. Więcej...

 

Strona główna ] Bezpieczni 60+ ] CAM "Nowolipie" ] Bezpieczny i aktywny senior ] Głos Seniora ] Damy Radę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2019 Tymczasowa Rada OPOS
Ostatnia modyfikacja: 30 czerwca 2019