Strona główna

Aktualności
Nasze sprawy Aktualności OPOS Dobre praktyki Fotorelacje Informacje RDPP

 

Strona główna

Aktualności

Przejdź do:

2019.06.29

2019.06.30

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

29.06.2019

Zespół RDPP tworzy bazę organizacji senioralnych – zgłoś się!

Szanowni Państwo!

Zespół ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego podjął prace nad utworzeniem ogólnopolskiego porozumienia organizacji senioralnych i działających na rzecz seniorów. Jednym z zaplanowanych działań jest utworzenie Bazy takich organizacji (stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, LKS, grup nieformalnych itp.) z terenu miast, miasteczek i wsi. Utworzenie bazy będzie pomocne dla dotarcia do wszystkich organizacji, nawet tych najmniejszych, które mogą być zainteresowane utworzeniem porozumienia.

Baza będzie wykorzystywana także do:

 • propagowania Państwa dorobku, osiągnięć i sukcesów;

 • rozpoznania problemów, które napotykacie na swojej drodze;

 • wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami senioralnymi i upowszechnienia dobrych praktyk;

 • nawiązania kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności na szerszą skalę.

Proszę o przekazanie na e-mail: dlarownosci@wp.pl następujących informacji:

 • nazwa organizacji:

 • miejscowość:

 • województwo:

 • powiat:

 • gmina:

 • e-mail:

 • telefon:

 • osoba do kontaktu:

Ze względu na przyjęty harmonogram pracy Zespołu proszę o przesyłanie wiadomości e-maili jak najszybciej. Chcemy uruchomić Bazę 15 sierpnia 2019 r.

Mirosława Widurek

Przewodnicząca Zespół ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

Zespół ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych jest jednym z zespołów problemowych RDPP. Do jego zdań należy:

 1. promocja aktywnej partycypacji osób starszych w ramach dialogu obywatelskiego;

 2. promocja więzi międzypokoleniowych;

 3. kontakty i współpraca z Kancelarią Prezydenta RP, Radą Polityki Senioralnej, Departamentem Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Sejmem RP, Senatem RP, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jednostkami samorządu terytorialnego;

 4. kontakty i współpraca z Kancelarią Prezydenta RP, Radą Polityki Senioralnej, Departamentem Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Sejmem RP, Senatem RP, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jednostkami samorządu terytorialnego;

 5. przygotowywanie projektów opinii i stanowisk  RDPP w sprawach osób starszych.

Na zdjęciu poniżej członkowie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP, który działa w składzie: Bohdan Aniszczyk, Krzysztof Balon, Łukasz Domagała, Łukasz Gojke, Cezary Miżejewski, Marzena Pieńkosz-Sapieha, Mirosława Widurek – Przewodnicząca Zespołu, Maciej Zarębski wraz zaproszonymi gośćmi.

do góry strony

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

30.06.2016

Otrzymaliśmy zaproszenie na Seminarium: „Zdrowe starzenie się z uwzględnieniem form aktywności przez sport, edukację oraz uczenie się przez całe życie“, w ramach polsko-niemieckiego cyklu seminariów dotyczących wzmacniania współpracy organizacji senioralnych i polityki senioralnej w Polsce i w Niemczech, Nowy Sącz / Krynica Zdrój, 3 – 5 września 2019 r. Seminarium będzie wydarzeniem towarzyszącym Forum III Wieku oraz Forum Ekonomicznemu.


do góry strony

 

Strona główna ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2019 Tymczasowa Rada OPOS
Ostatnia modyfikacja: 30 czerwca 2019