Strona główna W górę

Poradnik prawny
Poradnik prawny Pliki do pobrania Baza organizacji senioralnych Oferta dla seniorów Archiwum

 

Strona główna
W górę
Emerytury
Renty
Ubezpieczenia społeczne
Praca seniora
Ulgi dla seniora
Zdrowie seniora
Opieka nad seniorem
Kombatanci
Edukacja seniora
Usługi dla seniorów
Hipoteka odwrócona
Porady prawnika

Znajdziesz tu aktualne akty prawne,

teksty jednolite,

informacje o pracach legislacyjnych

oraz pomoc w szczególnych przypadkach

 

        Nie ma żadnego aktu prawnego regulującego całościowo Prawa Seniorów. W Polskim prawie można znaleźć wiele aktów prawnych normujących: emerytury, renty, ubezpieczenia społeczne seniora, pracę seniora, ulgi dla seniora, zdrowie seniora, opiekę nad seniorem, prawa kombatantów i represjonowanych, edukację seniora, usługi dla seniorów czy nawet hipotekę odwróconą.

        Co prawda od 11 września 2015 roku funkcjonuje ustawa o osobach starszych (i bardzo dobrze!) która mimo nazwy sugerującej dużo większy zakres działania, zajmuje się w zasadzie jedynie monitorowaniem sytuacji seniorów.

        Efektem tego są coroczne raporty przedstawiane do dnia 31 października, Sejmowi i Senatowi zawierające informację o sytuacji osób starszych. Przedmiotem informacji o sytuacji osób starszych jest w szczególności: sytuacja demograficzna społeczeństwa i struktura demograficzna według wieku populacji osób starszych, prognozy na kolejne lata oraz implikacje zmian demograficznych dla polityki państwa; sytuacja dochodowa, warunki bytu, w tym warunki mieszkaniowe; aktywność zawodowa; sytuacja rodzinna i struktura gospodarstw domowych; stan zdrowia i jego uwarunkowania oraz jakość życia związana ze zdrowiem, w tym dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; dostępność i poziom usług socjalnych, w tym opiekuńczych; sytuacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów; aktywność społeczna i obywatelska; aktywność edukacyjna i kulturalna; aktywność sportowa i rekreacyjna; równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek; ocena realizacji polityki senioralnej, w tym wniosków i rekomendacji sformułowanych w poprzedniej informacji; wnioski i rekomendacje dotyczące przyszłych zadań i inicjatyw, które należy podjąć w celu kształtowania warunków godnego i zdrowego starzenia się. Natomiast sytuację osób starszych w obszarze równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek monitoruje Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania.

Ale to jedynie diagnoza.

 

Może nadszedł już czas by powstała

Karta Praw Seniora

całościowo regulująca prawa i obowiązki seniora?

 

    Póki co spróbujemy pomóc seniorom w przebiciu się przez gąszcz przepisów, które układają ich życie. Wybierz z menu po lewej stronie zakres tematyczny.

 

 

 

Strona główna ] W górę ] Emerytury ] Renty ] Ubezpieczenia społeczne ] Praca seniora ] Ulgi dla seniora ] Zdrowie seniora ] Opieka nad seniorem ] Kombatanci ] Edukacja seniora ] Usługi dla seniorów ] Hipoteka odwrócona ] Porady prawnika ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2019 Tymczasowa Rada OPOS
Ostatnia modyfikacja: 30 czerwca 2019